top of page
Fòm Demann Transkripsyon

Lè w soumèt fòm sa a, ou otorize CPA pou pibliye relve nòt elèv yo nan adrès yo bay la.

Mèsi pou soumèt! Tanpri kite 24-48 èdtan pou demann ou an dwe trete

Tanpri ranpli fòm sa a pou mande dosye elèv yo. 

  • TANPRI NOTE SAAkòz COVID-19, KA GEN RETTA POU LIBÒKS.  

  • Yon reprezantan ap avèk ou nan lespas 24-48 èdtan pou ede w ak demann ou an. 

  •  Tanpri sonje ke sèten dosye ap antrene frè administratif oswa teknik

  • Tanpri pèmèt jiska 7 jou ouvrab pou relve nòt ou yo pare. 

bottom of page